ATZAVARA-ARRELS, UNA ENTITAT EN MARXA

Només l’any 2000 i només al terme municipal de Tortosa (31.000 habitants), s’hi han empadronat 1.100 persones immigrants, i el fluix continua creixent. L’economia del territori, bàsicament del sector agrícola, necessita mà d’obra temporal i fixa, com també el sector de la construcció, la indústria agroalimentària, i altres. I aquesta mà d’obra no es troba entre la població autòctona, bàsicament per dues raons: l’envelliment de la població i l’abandonament de les professions agrícoles per part de les noves generacions. Aquest fet provoca que hi hagi una demanda de mà d’obra en aquests sectors, cosa que ha provocat una allau migratòria, sobretot de fa dos anys ençà. Per la immediatesa de la recepció, i pel volum de població nouvinguda, encara no hi ha prou mecanismes ni recursos administratius, socials, etc. d’acollida.

Per aquesta raó, persones provinents de diferents sectors com l’ensenyament, la sanitat, l’Administració local, els serveis socials, etc., en relació amb aquesta població nouvinguda, i havent-la d’acollir moltes vegades sense els recursos públics adients, vam decidir crear Atzavara. També, hem organitzat jornades i espais de trobada multiculturals per tal de conscienciar la població autòctona i els organismes oficials envers la diversitat.

Atzavara-Arrels, Associació per la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc d’Exclusió, és una entitat sense finalitat de lucre que es dóna a conèixer oficialment el 18 d’abril del 2000 en un acte de presentació a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tortosa, malgrat que ja inicia el funcionament al febrer del mateix any.

Els contactes que manté l’entitat amb diferents organismes públics donen com a resultat que Atzavara pugui tenir seu social al carrer Escoles Velles, 13, de Jesús (Tortosa) gràcies al president de l’EMD de Jesús. En aquesta seu social, ens reunim tots els dimecres de 18 a 20 h, i en aquest horari també atenem les persones que s’adrecen a nosaltres. D’altra banda, l’entitat contracta l’apartat de correus 363 de Tortosa (43500), on tothom es pot adreçar.

D’altra banda, al novembre del 2000 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ens concedeix la legalització.

COSES QUE FEM

Actualment hi ha 15 persones col·laborant voluntàriament en la realització de les diverses activitats que organitza l’entitat. Entre altres:
 

ESTER MARTÍ ACCENSI

Presidenta d’Atzavara-Arrels

L’Associació Atzavara per la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en risc d’exclusió és una entitat sense finalitat de lucre que es dóna a conèixer oficialment el 18 d’abril del 2000 amb un acte de presentació a la sala d’actes de l’Ajuntament de Tortosa, malgrat que ja ha iniciat el funcionament pel febrer del mateix any.

Dolors Bramon, doctora en Història Medieval i professora de la Universitat de Barcelona, experta en el món àrab, és l’encarregada de pronunciar la conferència inaugural. A banda, intervenen a l’acte: Francesc Juan, regidor de Benestar social de l’Ajuntament de Tortosa, i Cinta Llasat, presidenta de l’entitat. A l’acte hi assisteixen unes 50 persones, de diferents àmbits i sectors com ara l’ensenyament, el món sindical, de l’àmbit de serveis socials, mestres, educadors i públic en general.

Els contactes que manté l’entitat amb diferents organismes públics donen com a resultat que Atzavara pugui tenir seu social al carrer Escoles Velles, 13, de Jesús (Tortosa) gràcies a la bona gestió de Pere Panisello, president de l’EMD de Jesús. En aquesta seu social, ens reunim tots els dimecres de 7 a 9, i en aquest horari també atenem les persones interessades. D’altra banda, l’entitat contracta l’apartat de correus 363 de Tortosa (43500), on tothom es pot adreçar.

Els objectius de treball que es planteja Atzavara són:

1. Promoure el coneixement de la riquesa de la diversitat humana, destacar els valors de les diferents cultures, el respecte i la solidaritat, i promoure la interrelació entre persones de cultures diferents.

2. Promoure actituds de respecte i solidaritat envers les persones de cultures minoritzades, minoritàries, marginades, i/o en risc d'exclusió.

3. Potenciar el diàleg a partir del pensament divergent per resoldre positivament conflictes interètnics.

4. Promoure la inserció i la reinserció de diferents col·lectius d'especial dificultat, especialment persones immigrants i/o en risc d'exclusió.

5. Impulsar la l'organització de cursos de formació ocupacional adreçats a persones immigrants i/o en risc d'exclusió, per tal de facilitar-los una sortida laboral i social integradora.

6. Promoure la presa de consciència dels problemes que afecten el col·lectiu abans esmentat per part de persones físiques o jurídiques, institucions i organismes públics, i la població en general, amb la finalitat que, conjuntament, es trobin els mitjans de col·laboració a tots els nivells per aconseguir una inserció integradora dels col·lectius d'immigrants i/o persones en risc d'exclusió.

7. Promoure projectes de motivació, formació continuada, autoocupació, mitjançant l'assessorament, la tramitació, la recerca i el seguiment d'aquests.

8. Impulsar i promoure la solidaritat i l'ajuda mútua entre les persones dels col·lectius esmentats.

9. Impulsar activitats que contribueixin a millorar les condicions de vida, que potenciïn l'acolliment i l'ajuda als col·lectius esmentats.

10. Potenciar la reflexió crítica i el reconeixement dels drets culturals de persones d'altres orígens que els propis.

11. Acolliment i ajuda a les persones immigrades.

12. Per assolir els objectius esmentats, l'associació podrà portar a terme tota mena d'actuacions i accions d'acord amb la legislació vigent.

13. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Les sòcies i els socis fundadors d’Atzavara són:

Cinta Llasat Buera Presidenta

Montse Esteve Palà Vicepresidenta

Ester Martí Accensi Secretària

Iñigo Lechuga Duran Tresorer

Lluïsa Vergès Vocal de Serveis Socials

Helena Gubert Vocal

Irene Segarra Campos Vocal

Joan C. Ventura Tonda Vocal

Valero i Ramon Voluntaris Ludoteca


Activitats i actuacions

Entre altres activitats i actuacions que ha realitat Atzavara hi ha la Festa de la Diversitat a Benifallet (juliol 2000) i a Jesús (1-10-2000), Curs de Castellà per a Immigrants a Bítem, Curs de Català per a Immigrants a Tortosa (Escola d’Adults), Curs de Català per a Immigrants a Jesús i a Campredó (en procés), Curs de Català per a Dones Immigrants al CEIP Ferreries (en procés), Dona i migracions a la Mediterrània (20-21 d’octubre de 2000 a Jesús) (curs organitzat dins del Pla de Formació del Professorat del Departament d’Ensenyament), Ludoteca Atzenetes a les Escoles Velles de Jesús (en col·laboració amb l’Agrupament Escolta Miquel Martí i Pol, en procés).

Persones que hi vulguin col·laborar

L’Associació Atzavara sol·licita persones que voluntàriament hi vulguin col·laborar de diferents maneres: